T (Thư)

Chữ T trong giấc mơ đại diện cho một ngã tư. Một ngã ba trong cuộc sống nơi bạn phải đưa ra quyết định. T là chữ cái thứ 20 trong bảng chữ cái và trong số 20 tượng trưng cho sự xung đột với quyền lực.