Hải quân

Giấc mơ về hải quân tượng trưng cho một lập trường cứng nhắc hoặc hệ thống niềm tin mang tính đối đầu. Từ chối dừng lại là vấn đề của người khác. Đối mặt với người khác và từ chối lùi bước. Biết hành vi hoặc ý định của bạn là tiêu cực trong khi bạn ngoan cố đối đầu với ai đó. Tiêu cực vì mục đích chính đáng. Một thái độ ngoan cố như một phương sách cuối cùng. Tiêu cực, hải quân có thể phản ánh ý định kiêu ngạo của bạn là không ngừng làm tổn thương hoặc làm phiền ai đó. Nó cũng có thể là đại diện cho một người hoặc một vấn đề quá kiêu ngạo mà nó quan tâm đến bạn và không bao giờ ngăn cản nó khi biết nó sai.