Người Iraq

Giấc mơ về người dân Iraq tượng trưng cho sự tự tôn trước tất cả. Băn khoăn vì không bao giờ bị liệt dương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Về mặt tích cực, nó phản ánh sự bướng bỉnh hoặc táo bạo khi đối mặt với những người cố gắng chế ngự hoặc làm bạn xấu hổ. Không bao giờ thể hiện sự yếu kém trước đối thủ bất kể điều gì. Dùng ~nặng tay~ với ai đó vượt quá giới hạn. Một cách tiêu cực, một người Iraq tượng trưng cho nhu cầu bị ép buộc hoặc chế ngự để được thực hiện để lắng nghe. Quá tôn trọng bản thân. Đầu óc phủ nhận sự thật hay tâm lý ~làm như tôi nói, không làm như tôi làm~. Bạn hoặc người khác không làm những gì họ được yêu cầu trừ khi họ hoàn toàn phải làm. Nó cũng có thể là việc đại diện cho bạn hoặc một người khác khiến người khác khiếp sợ rằng bạn sẽ không bao giờ buông bỏ. Hành vi vô lý để giữ phẩm giá của bạn. Đi quá đà để khẳng định bản thân hoặc nhận lại ai đó.