Miser

Giấc mơ về sự keo kiệt tượng trưng cho bạn hoặc người khác có thái độ quan tâm đến việc không bao giờ làm bất cứ điều gì cho người khác trong khi mong đợi tất cả những gì bạn muốn. Một cách tiêu cực, keo kiệt có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn mong đợi quá nhiều mà không có gì. Nó cũng có thể là đại diện cho sự ích kỷ hoặc ghen tị không muốn có ít hơn người khác.