Vực sâu

Giấc mơ về một vực thẳm tượng trưng cho một tình huống cảm thấy vô tận hoặc vô nghĩa. Bạn có thể cảm thấy rằng một hậu quả tiềm ẩn sẽ tồn tại vĩnh viễn hoặc không bao giờ cho phép bạn làm lại những gì bạn muốn. Bạn có thể đang gặp khủng hoảng hoặc tình huống nguy cấp.