Thau

Giấc mơ về đồng thau tượng trưng cho nhận thức sai lầm về quyền lực thực sự. Đưa ra một bình diện thuyết phục hoặc giả vờ rằng bạn hoàn hảo. Audacity hoặc vô tội vạ. Về mặt tiêu cực, đồng thau có thể phản ánh sự lừa dối hoặc một mưu mẹo thông minh.