Giấy phép

Nhìn thấy hoặc mang theo giấy phép trong giấc mơ tượng trưng cho sự tự do hoặc đặc quyền để làm điều gì đó bất cứ khi nào bạn muốn. Bạn có thể được phép theo đuổi hoặc tiếp tục với một nỗ lực mới trong cuộc sống của mình. Nó cũng có thể là đại diện cho nhiều tự do hơn hoặc nhiều quyền truy cập hơn những người khác theo một cách nào đó. Bạn đã được cho ~đi trước.~ Tiêu cực, giấy phép có thể phản ánh sự thiếu hạn chế hoặc thiếu lương tâm để làm theo ý bạn.