Trầm trọng

Giấc mơ về đau đớn tượng trưng cho một vấn đề nan giải hoặc sự bất hạnh kéo dài với một số lĩnh vực trong cuộc sống của bạn.