Internet

Giấc mơ về Internet tượng trưng cho sở thích hoặc trải nghiệm mà bạn muốn trở thành một phần. Kinh nghiệm hoặc tài nguyên bạn muốn có được quyền truy cập. Khả năng kết nối với mọi người, tài nguyên hoặc tình huống mang lại cho bạn kiểu trải nghiệm mong muốn. Nó cũng có thể là sự phản ánh những gì bạn muốn đạt được, khám phá hoặc trải nghiệm với người khác. Internet cũng có thể tượng trưng cho mạng lưới tiềm ẩn của cuộc sống dường như đưa chúng ta đến gần hơn với những gì chúng ta muốn thông qua bạn bè, gia đình hoặc sự tình cờ. Thế lực vô hình dường như luôn mang đến cho bạn những gì bạn cần hoặc giới thiệu cho bạn những người có thể giúp đỡ bạn. Có lẽ, bạn đã nghĩ ra điều gì đó và rồi một người xuất hiện để biến nó thành hiện thực. Giấc mơ về việc tải xuống một thứ gì đó hoặc nói chuyện với ai đó trên Internet có thể phản ánh những trải nghiệm cuộc sống thức dậy nơi bạn đã gặp ai đó hoặc khám phá điều gì đó bạn muốn. Cũng xem phần chủ đề cho các trang web