quý bà

Giấc mơ về bạn hoặc người khác là một ~phụ nữ~ tượng trưng cho sự nhạy cảm về việc bị chú ý làm bất cứ điều gì sai trái. Ngoài ra, hành vi tiểu thư có thể phản ánh mối quan tâm về danh tiếng của bạn. Nó có thể phản ánh một cái gì đó bạn muốn mà bạn phải xử lý hoàn hảo.