Nạn đói

Giấc mơ về nạn đói tượng trưng cho những hạn chế hoặc hạn chế. Một tình huống khiến bạn không thể cảm nhận được theo cách bạn muốn hoặc để thưởng thức bản thân. Bạn cũng có thể cảm thấy mất mát hoặc giảm cảm giác hài lòng hoặc hạnh phúc trong các mối quan hệ, công việc hoặc cuộc sống cá nhân. Ngoài ra, mơ thấy nạn đói có thể phản ánh cảm giác hạn chế liên quan đến việc ăn uống. Một số người có chế độ ăn kiêng có thể gặp phải.