Yahoo

Giấc mơ về yahoo.com có ​​thể tượng trưng cho sự thiếu nhiệt tình để theo đuổi một điều gì đó hoàn toàn. Một mục tiêu hoặc sở thích mà bạn cảm thấy không cần thiết phải thực hiện cho bằng được. Yahoo cũng có thể là đại diện cho những lợi ích mà bạn rất chú trọng mà người khác có thể không muốn theo đuổi. Theo đuổi những sở thích từng rất thú vị.