Quần vợt

Giấc mơ về quần vợt tượng trưng cho xung đột về các vấn đề mà bạn đang từ chối hoặc muốn người khác giải quyết. Để thua một trận đấu quần vợt tượng trưng cho việc nhượng bộ một vấn đề hoặc một điều gì đó mà bạn nghĩ là một ý tưởng tồi. Nó cũng có thể là biểu hiện của một chứng nghiện mà bạn không thể chiến đấu đủ mạnh.