Lá thư)

Chữ A trong giấc mơ tượng trưng cho sự vượt trội, thống trị và lãnh đạo. Làm mọi thứ để trở nên mạnh mẽ.