Roadrunner

Giấc mơ về người đi đường tượng trưng cho sự khám phá hết ý tưởng này đến ý tưởng khác. Tiêu cực, nó có thể phản ánh xu hướng không bao giờ hoàn thành bất cứ điều gì bạn đã bắt đầu.