CD chơi

Giấc mơ về đầu đĩa CD tượng trưng cho khả năng kiểm soát giai điệu, tâm trạng, chương trình làm việc của một tình huống nhất định. Có mọi thứ theo cách của bạn. Bạn có quyền kiểm soát cảm giác của một tình huống và có thể thay đổi hoặc dừng nó lại nếu bạn không thích.