Rắn hổ mang

Giấc mơ về rắn hổ mang tượng trưng cho khả năng thôi miên cảm xúc. Bạn đang ~nhảy theo giai điệu~ của người khác hoặc hoàn cảnh trong cuộc sống của bạn. Rắn hổ mang là dấu hiệu cho thấy bạn đã cho phép nỗi sợ hãi hoặc vấn đề khác kiểm soát hoàn toàn quyết định của mình và quá chấp nhận nó.