Cottage

Giấc mơ về một ngôi nhà nhỏ tượng trưng cho quan điểm của bạn về một tình huống xoay quanh việc trốn tránh các vấn đề hoặc trách nhiệm. Bạn đang tạm dừng các vấn đề của mình hoặc không muốn giải quyết chúng ngay bây giờ. Cảm thấy vui vẻ hoặc thích thú trong khi tránh làm điều gì đó mà bạn biết là nghiêm trọng hoặc quan trọng. Có thể có nhu cầu về sự yên tĩnh hoặc đơn giản trong thời điểm khó khăn.