Xe cổ

Giấc mơ về ô tô cổ điển tượng trưng cho khả năng ra quyết định của bạn hoặc khả năng kiểm soát tình huống gây hứng thú lớn. Cân nhắc cấu tạo của chiếc xe và cảm giác của nó.