Tụng kinh

Giấc mơ về tụng kinh tượng trưng cho sự củng cố tích cực. Cảm thấy tốt khi biết rằng những gì bạn đang làm đang hiệu quả. Nó cũng có thể là đại diện của một cơ hội cho phép bạn lặp lại nó để thành công. Động lực để tiếp tục tiến về phía trước. Ví dụ: Một người đàn ông mơ thấy không ai tụng kinh cho mình. Trong cuộc sống thức dậy, anh ấy đang tìm kiếm một cơ hội kinh doanh cho phép anh ấy tiếp tục tái đầu tư vào doanh nghiệp của mình để phát triển nó và không thể tìm thấy bất kỳ cơ hội nào.