Chứng sợ đám đông

Giấc mơ về chứng sợ nông tượng trưng cho sự lo lắng về những lựa chọn hạn chế hoặc những quyết định cuối cùng. Bạn có thể cảm thấy bị mắc kẹt hoặc bị ~nhốt~ vào một thứ gì đó. Bạn có thể không muốn từ bỏ cách sống hiện tại hoặc không thích cảm giác rằng mình ~phải~ làm một điều gì đó.