Hải sản

Giấc mơ về ăn hải sản tượng trưng cho những tình huống trong cuộc sống mà bạn cảm thấy mình không thể mất hoặc thất bại lần nữa. Cảm thấy rằng sự tiêu cực hoặc sự không chắc chắn sẽ bị trục xuất hoặc biến mất. Nhận thấy tất cả các vấn đề của bạn sẽ tự biến mất vĩnh viễn. Một ~bữa tiệc~ của chiến thắng hoặc tiến bộ.