U (Thư)

Chữ U trong giấc mơ tượng trưng cho việc phải bắt đầu lại hoặc bắt đầu lại từ đầu. U cũng là chữ cái thứ 21 của bảng chữ cái và 21 trong số học tượng trưng cho xung đột và đối đầu. Có nghĩa là bạn đang gặp vấn đề trong việc thay đổi hoặc đứng lên làm gì đó. Chữ U cũng có thể đại diện cho ~bạn~.