Các từ viết tắt

Giấc mơ về một chữ viết tắt tượng trưng cho sự kết hợp các ý nghĩa dựa trên tính biểu tượng của các chữ cái đó. Tham khảo phần chủ đề cho bảng chữ cái để có cái nhìn sâu hơn về biểu tượng chữ cái. Hãy thử xem mỗi chữ cái có thể áp dụng cho cuộc sống của bạn như thế nào và sau đó kết hợp chúng để tạo thành một ý nghĩa phức tạp hơn. Ngoài ra, một từ viết tắt có thể mang một ý nghĩa cá nhân hơn dựa trên những người hoặc tình huống mà bạn gặp phải. Tự hỏi bản thân xem cảm giác hoặc niềm tin nào nổi bật nhất khi bạn nhìn thấy chữ viết tắt.