Giường tầng

Giấc mơ về giường tầng tượng trưng cho sự không hành động về một vấn đề từ nhiều khía cạnh hoặc có nhiều lý do để không thay đổi cách nghĩ của bạn. Nó cũng có thể có nghĩa là bạn có hai vấn đề mà bạn đang đồng thời tránh thay đổi. Ngoài ra, giường tầng có thể phản ánh bạn và người khác không muốn thay đổi. Đối mặt với một vấn đề tương tự như một người khác cùng một lúc. Tiêu cực, nó có thể phản ánh nỗi sợ hãi chung, cảm giác tội lỗi, ghen tị hoặc lười biếng.