Quảng cáo

Giấc mơ về quảng cáo tượng trưng cho các lựa chọn hoặc khả năng đang hiển thị trong cuộc sống của bạn để xem xét. Những người hoặc tình huống khiến bạn thích thú khi thử điều gì đó mới hoặc thay đổi.