Hầm trú bom

Giấc mơ về một hầm trú bom tượng trưng cho sự cẩn trọng hoặc bạn đang che chắn cẩn thận cho mình trước một vấn đề tiềm ẩn. Bạn hoặc ai đó có thể đang cố gắng tránh những hậu quả hoặc hậu quả nghiêm trọng. Tránh sự tức giận của người khác hoặc tránh xa người khác trong lúc khó khăn về tình cảm. Không muốn dính líu hoặc liên quan đến một tình huống rắc rối.