Thịt

Giấc mơ về thịt tượng trưng cho những tình huống hoặc trải nghiệm mang lại cho bạn cảm giác tự tin hoặc quyền lực. Kiểm soát, thống trị hoặc theo cách của bạn. Giấc mơ về thịt sống tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống thức dậy mà bạn muốn nắm giữ hoặc nắm quyền. Giấc mơ về ăn thịt sống có thể cho thấy bạn đang vội vàng hoặc hấp tấp trong việc nắm giữ quyền lực. Về mặt tiêu cực, nó có thể phản ánh mong muốn của bạn bị thất bại hoặc khiến những người muốn tước đoạt quyền lực của bạn trở nên xấu hổ bằng cách ~nhảy~ vào họ. Không lãng phí thời gian chuẩn bị hoặc chờ đợi một tình huống cho phép bạn kiểm soát hoặc tự tin. Xem xét loại thịt để biết thêm ý nghĩa.