Bobby Pin

Giấc mơ về một cái đinh ghim tượng trưng cho áp lực của bản thân để suy nghĩ theo một cách nhất định. Giữ tư duy của bạn tập trung theo một cách cụ thể.