Đánh lửa

Giấc mơ về bật lửa tượng trưng cho việc sử dụng sức mạnh để bắt đầu một điều gì đó mới. Đưa ra quyết định và muốn bắt đầu thực hiện nó. Một hướng đi mới trong cuộc sống mà bạn đang bắt đầu. Nằm mơ thấy bộ đánh lửa bị kẹt hoặc không hoạt động có thể cho thấy sự thiếu chuẩn bị. Bạn có thể không có các nguồn lực hoặc kỹ năng cần thiết để bắt đầu một kế hoạch hoặc dự án. Bạn đã đưa ra một quyết định mà bạn vẫn chưa sẵn sàng thực hiện.