Huyết áp

Giấc mơ về huyết áp tượng trưng cho việc bạn có khả năng đối phó với những tình huống trong cuộc sống hiện tại như thế nào. Cuộc sống của bạn thú vị, ly kỳ hay thử thách như thế nào. Huyết áp cao phản ánh quá nhiều căng thẳng, lo lắng hoặc trách nhiệm. Một tình huống có thể áp đảo về mặt cảm xúc. Bạn có thể cần tìm kiếm sự trợ giúp hoặc giảm tốc độ. Huyết áp thấp tượng trưng cho sự buồn chán hoặc lối sống chậm chạp. Bạn có thể thiếu hứng thú hoặc cần thay đổi.