Xuồng cứu sinh

Giấc mơ về một chiếc thuyền cứu hộ tượng trưng cho một kế hoạch dự phòng hoặc tuyến đường phụ để đối phó với những tình huống bất trắc hoặc tiêu cực. Một cách xung quanh quá nhiều nghịch cảnh. Nó cũng có thể là một dấu hiệu cho thấy bạn đã chuẩn bị sử dụng các phương pháp đơn giản hơn để đối phó với các vấn đề hoặc khó khăn nếu kế hoạch ban đầu của bạn không hiệu quả.