Bịt mắt

Giấc mơ về một chiếc khăn bịt mắt tượng trưng cho việc cố tình thiếu khả năng nhận thấy điều gì đó. Cố ý mù quáng hoặc cố tình tin những gì người khác nói với bạn chỉ vì họ đã nói với bạn. Giấc mơ về việc bị buộc phải đeo bịt mắt có thể đại diện cho cảm giác bị buộc phải tin vào bất cứ điều gì bạn được nói. Nó cũng có thể là đại diện cho cảm giác bị cắt đứt khỏi bất kỳ cách nào để phân biệt sự thật.