Thợ rèn

Giấc mơ về một thợ rèn tượng trưng cho chuyên môn trong các vấn đề nghiêm trọng. Bạn hoặc người khác có kiến ​​thức hoặc kỹ năng mà người khác cho là nguy hiểm. Tự tin hoặc năng lực trong một cái gì đó mạo hiểm.