Mất điện

Giấc mơ về mất điện tượng trưng cho một tình huống trong cuộc sống của bạn khiến bạn hoàn toàn dừng lại hoặc khiến bạn mất tập trung. Bạn có thể cảm thấy hoàn toàn không thể hoạt động theo một cách nào đó vì một số thứ quan trọng đã bị dừng hoặc bị loại bỏ. Một cái gì đó cơ bản đối với cuộc sống, công việc hoặc mối quan hệ của bạn đã dừng lại. Bạn có thể thất vọng hoặc gặp thất bại với điều gì đó mà bạn đang cố gắng làm.