Hố đen

Giấc mơ về một lỗ đen tượng trưng cho một trở ngại trong cuộc sống của bạn mà bạn cảm thấy là tiêu hết, phá hoại và vô tâm. Bạn có thể cảm thấy rằng không ngừng hiện diện phá hoại hoặc lãng phí trong cuộc sống của bạn.