Bắp đùi

Giấc mơ về một cái đùi tượng trưng cho sức chịu đựng, động lực và khả năng chịu đựng. Khả năng của bạn để thực hiện và hoàn thành công việc. Giấc mơ về việc chiêm ngưỡng đùi của bạn tượng trưng cho sự hài lòng với hiệu suất hoặc khả năng chịu đựng của bạn. Giấc mơ về cặp đùi cơ bắp phản ánh bạn hoặc một số khía cạnh của bản thân có sức mạnh lâu bền. Giấc mơ về cặp đùi nhỏ nữ tính tượng trưng cho sự chấp nhận những giới hạn. Nó cũng có thể là đại diện cho bạn hoặc một lĩnh vực trong cuộc sống của bạn đang tự quảng cáo rằng mình kém quyền lực hơn người khác.