thiền học

Giấc mơ về thiền tượng trưng cho hòa bình hoặc sự hài hòa trong cuộc sống của bạn đạt được bằng cách không quan tâm. Hãy trút bỏ những lo lắng và nhìn thấy sự thay đổi tích cực. Những điều tốt đẹp xảy ra khi bạn không quan tâm nữa. Bạn đang bình yên với chính mình.