Cái lều

Giấc mơ về một cái lều tượng trưng cho một suy nghĩ về sự cần thiết tạm thời hoặc sự cẩn thận. Quan điểm của bạn về một tình huống khi bạn cảm thấy bối rối hoặc lạc lõng. Bạn chọn suy nghĩ như thế nào khi không có câu trả lời dễ dàng. Bạn có sự bất ổn và bất an trong tình hình hiện tại. Giấc mơ về lều cưới hoặc lều sự kiện đặc biệt tượng trưng cho nỗ lực của bạn để tạm thời duy trì sự bình tĩnh hoặc ổn định mối quan hệ. Làm những gì cần thiết để giữ cuộc sống ổn định hoặc cảm thấy tốt. Bạn đang hy sinh tạm thời để giữ cuộc sống thoải mái.