Đánh máy

Giấc mơ về đánh máy tượng trưng cho cảm xúc của bạn về việc hoàn thiện chính mình. Truyền đạt ý tưởng hoặc thông tin cho ai đó một cách hoàn hảo. Tự nhận thức về những gì bạn đang truyền đạt phải chính xác 100%. Muốn xuất hiện bóng bẩy, chuyên nghiệp, thông minh, hoặc đáng tin cậy. Về mặt tiêu cực, đánh máy có thể thể hiện sự lo lắng về việc mắc lỗi hoặc quá lo lắng về việc xuất hiện hoàn hảo với người khác. Lo lắng về những gì người khác nghĩ. Quá quan tâm đến việc trở nên hoàn hảo mà bạn bỏ qua những yếu tố của người khác.