Thợ săn ảnh

Giấc mơ về thợ săn ảnh tượng trưng cho cảm giác của bạn về việc thiếu sự riêng tư. Bạn có thể cảm thấy rằng không gian cá nhân của bạn đang bị xâm phạm hoặc bạn không thể dành thời gian cho riêng mình. Bạn có thể cảm thấy rằng bạn không thể làm bất cứ điều gì bạn thích.