Y (Thư)

Chữ Y trong giấc mơ tượng trưng cho sự vươn lên theo chủ nghĩa thực chứng. Biểu tượng dựa trên hình dạng của chữ cái là một đường thẳng di chuyển về phía một tam giác ngược. Hình tam giác lộn ngược là biểu tượng cho khía cạnh tích cực của tạo hóa.