Cờ lê

Giấc mơ về một chiếc cờ lê tượng trưng cho mong muốn của bạn để áp dụng hoặc giảm bớt áp lực một cách thích hợp vào một tình huống hoặc mối quan hệ. Khắc phục tình huống bằng cách điều chỉnh nhu cầu hoặc yêu cầu. Siết chặt bằng cờ lê có thể phản ánh các quy tắc chặt chẽ hơn hoặc tăng áp suất. Việc nới lỏng bằng cờ lê tượng trưng cho việc giảm bớt các hạn chế hoặc yêu cầu.