Túi nhựa

Giấc mơ về một chiếc túi nhựa tượng trưng cho cảm giác bình thường về việc phải đưa ra một lựa chọn hoặc quyết định. Biết bạn muốn gì khi nỗ lực thực hiện nó. Một cách tiêu cực, một chiếc túi nhựa có thể phản ánh cảm giác rằng một thứ bạn đã quyết định sẽ quá dễ dàng để thực hiện. Nó cũng có thể là đại diện của quá nhiều mối quan tâm đến việc có được những gì bạn muốn. Muốn quá nhiều mà bạn không thể làm tất cả cùng một lúc. Nói quá nhiều về mục tiêu và không đủ hành động.