Bắt đầu

Mơ thấy bắt đầu một điều gì đó tượng trưng cho sự khởi đầu của những ý tưởng, thói quen hoặc kinh nghiệm mới. Sự khởi đầu trong giấc mơ có thể là dấu hiệu cho thấy bạn đã thay lòng đổi dạ. Bạn có thể đã quyết định ngừng trì hoãn hoặc trì hoãn điều gì đó mà bạn đã lên kế hoạch.