Người ăn xin

Giấc mơ về ăn xin tượng trưng cho sự phụ thuộc, thiếu thốn, tuyệt vọng, thiếu giá trị bản thân hoặc không an toàn. Bạn có thể có mặc cảm tự ti hoặc các vấn đề bị bỏ rơi. Nó cũng có thể là đại diện cho cảm giác thất bại. Ngoài ra, ăn xin có thể đại diện cho nỗi sợ đói nghèo.