Muối

Giấc mơ về muối tượng trưng cho khách quan hoặc cố gắng thực tế hơn. Giấc mơ về ăn một thứ gì đó mặn tượng trưng cho bạn cảm giác tốt hay xấu khi nhận thấy sự khách quan hoặc hạn chế của bạn. Nhận thấy bản thân cảm thấy hài lòng về việc không đi quá xa với một quyết định.