Totem Ba Lan

Giấc mơ về một cột vật tổ tượng trưng cho một lời nhắc nhở thường trực về cấp bậc hoặc cấp dưới. Để ý xem ai đến trước và tại sao.