Ngực trần

Giấc mơ về ngực trần tượng trưng cho cảm giác quyền lực, sức mạnh và khả năng đã được bộc lộ hoặc bộc lộ. Kỹ năng, trí tuệ, hoặc ~sức mạnh~ có thể rõ ràng đối với những người khác. Giấc mơ về người khác để ngực trần tượng trưng cho một khía cạnh trong tính cách của bạn đang bộc lộ quyền lực. Nó cũng có thể là sự thể hiện sự phóng chiếu của bạn về một người khác mà bạn nghĩ là có sức mạnh. Giấc mơ về việc để ngực trần và không thích nó có thể phản ánh cảm giác bị chú ý không mong muốn tập trung vào điểm mạnh và năng lực của bạn.