Mũ trên cùng

Giấc mơ về một chiếc mũ đội đầu tượng trưng cho tâm trạng được chú ý vì sự tinh tế hoặc khả năng của bạn. Muốn người khác thấy bạn giỏi hoặc thành công ở một lĩnh vực nào đó. Cho người khác thấy bạn tuyệt vời như thế nào hoặc cuộc sống của bạn tuyệt vời như thế nào.